Tiếu Ngạo - Gamota

Tiếu Ngạo

icon
Trang chủTin TứcNạp thẻCộng ĐồngFanpage
[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN MÃN ĐÌNH PHƯƠNG 11-7

Trong giao diện chính của game  chọn Icon Mãn Đình Phương

1. Con Đường Đại Hiệp

Thời gian: Từ ngày 11/07 sau bảo trì đến 23h59' ngày 17/07

2. Quà Đăng Nhập

Thời gian: Từ ngày 11/07 sau bảo trì đến 23h59' ngày 17/07


3. Kho Báu Giáo Chủ

Thời gian: Từ ngày 11/07 sau bảo trì đến 23h59' ngày 16/07

Nội dung hoạt động: 

Đại hiệp có thể vào sự kiện Mãn Đình Phương => Kho Báu Giáo Chủ

Khi mua đạt mốc sẽ nhận thêm các quà mốc cực hấp dẫn
Có thể mua cả bằng Nguyên Bảo thường và Nguyên Bảo khóa

0h và 12h hàng ngày sẽ tự động tạo mới vật phẩm. Ngoài ra có thể mua Mật Lệnh Giáo Chủ để tạo mới

4. Luyện Cảnh Trùng Bảo

Thời gian: Từ 5h00 ngày 12/07 đến 4h59' ngày 15/07

 

đua top