Tiếu Ngạo - Gamota

Tiếu Ngạo

icon
Trang chủTin TứcNạp thẻCộng ĐồngFanpage
Chi tiết Khuyến Mãi 100% Nguyên Bảo khóa

- Với mỗi mệnh giá nạp trực tiếp trong game ( qua GooglePlay, Appstore ) sẽ được 100% Nguyên Bảo khóa 1 lần

- Riêng với nạp tại trang https://nap.gamota.com/ lượng Nguyên Bảo khóa khuyến mại lên đến 30.000

Lưu ý tại trang nạp:

- Khuyến mại áp dụng với tất cả các mệnh giá và hình thức nạp Nguyên Bảo

- 1 mệnh giá nạp nhiều lần vẫn nhận được khuyến mại đến khi đạt giới hạn

- Bạn cần tính toán đúng số lượng để nhận khuyến mại. Khi nạp vượt số lượng sẽ không nhận được khuyến mại nữa

  +/ Ví dụ:

- Hiện bạn đã nhận được 28.000 Nguyên Bảo khóa khuyến mại. Bạn nạp tiếp mệnh giá 550.000 vnđ sẽ không còn nhận được khuyến mại nữa ( do 28000 + 2750 = 30750 đã vượt qua số lượng khuyến mại. Mốc x2 2000 Nguyên bảo khóa vẫn sẽ bảo lưu.

- Nếu sau đó, bạn tiếp tục nạp mốc 330.000 vnđ vẫn nhận được 100% Nguyên Bảo khóa do 28000 + 1650 = 29650 chưa vượt quá 30000 )

- Ngoài ra khi bạn đã hết giới hạn khuyến mại 100% Nguyên Bảo khóa thì bạn vẫn sẽ nhận được khuyến mại 10-15% Nguyên Bảo khóa với mỗi lần giao dịch của mình

đua top